Apex dinh thien
Apex dinh thien
HOTLINE
  • +84(8) 3982.3965
  • +84(8) 3982.3968
   

Hỗ trợ bán hàng

Ms. Tuyết : 0902 745 902 - (08) 3982 3965
Mr. Sơn : 0968 067 968 - (08) 3982 3968
Mr. Cường : 0944 959 503 - (08) 3982 3965

Hỗ trợ kỹ thuật

Mr. Hoàn : 0918 299 678 - (08) 3982 3969
(*) Nhận thông tin khuyến mãi, sản phẩm mới.

giải pháp - Tin tức

Máy quét mã vạch hai chiều

Công nghệ quét imager
Quét mã vạch 2D
Tốc độ quét 30fps (khung hình/giây)
Máy quét mã vạch OPI2201
Giá tốt nhất
Mới OPTICON
Công nghệ quét imager
Quét mã vạch 2D, 1D
Tốc độ quét 80fps (khung hình/giây)
Máy quét mã vạch OPI3201
Giá tốt nhất
Mới OPTICON
Công nghệ quét imager
Quét mã vạch 2D
Tốc độ quét 30fps (khung hình/giây)
Máy quét mã vạch OPI2002
Giá tốt nhất
OPTICON